Praktisk anvendelse af matematik:

LANDMÅLING

Trigonometri, landmåling og korttegning

 

1. VIDEREGÅENDE

Landmålingstur på en ø eller et mindre landområde (50 hektar) som led i praktisk anvendelse af matematikundervisningen. Processen går ud på at bringe et stykke natur til kort ved brug af trigonomentri og koordinatsystem. På basis af de indsamlede målinger og beregninger tegner hver elev et selvstændigt kort over det opmålte område.

 

oeje tur

ELEVER FORTÆLLER:

I forbindelse med vores matematikperiode, tog vi ud til Baagø for at prøve nogle af de ting, vi havde om i praksis. Om mandagen satte vi punkter op på det område, vi skulle måle, så der blev dannet en masse trekanter. Inden vi tog af sted havde vi lært om Sinus, som vi skulle bruge til at måle siderne og vinklerne i trekanterne. I starten var det rigtig svært, men Thomas fik det nogenlunde banket ind i hovederne på os.

maaling tur

Da vi kom, gled de to første store byger udenom, men vi fik også to meget store byger. Heldigvis tog vi forholdsvis tidligt hjem. Mange af os havde undervurderet vejret, så det var dejligt at få tørre sokker på. Vi var delt op i 4 hold, som regnede og målte op sammen, og hvert hold havde en mad-dag. Man skulle lave aftensmad, aftenkage, gøre rent og stå tidligt op morgenen efter for at dække op til morgenmad. De andre dage gik godt, selv om de godt kunne være lidt lange ind imellem. Hver dag var der aftensmad kl. 19, men et hold var ude så længe, at de først kom hjem 19:30, så vi har skam lavet noget! Så længe det ikke regnede, var det rigtig hyggeligt.

 pigerne landmaaling

Som klasse har vi det generelt ret godt.
På ture bliver vi rystet endnu mere sammen og alle snakker med alle.

vandlinje tur

Ud over at finde trekanternes linjer, skulle vi også måle højderne på vores område. Der er ikke så mange bjerge på Baagø, men der er stadig noget niveauforskel. Det målte vi på den måde, at vi satte et ”net” op af stolper, som alle var vinkelrette til hinanden med samme afstand. Med et apparat kunne vi så måle de forskellige højder mellem stolperne.

teodolit tur

Vinklerne skulle også måles. Først skulle man sætte apparatet præcist over vores punkt, og det skulle stå i vater (altså helt lige), ellers blev målingen forkert. Det kunne godt tage meget lang tid..! Så kunne man ellers sigte på de forskellige punkter for at finde graderne. Ved at trække graderne fra hinanden fandt man vinklen mellem punkterne. Vi fik også tegnet en del, så vi vidste hvor havnen lå i forhold til vores linjer, og hvor der lå skove og søer.

19

Da vi skulle hjem igen om fredagen kunne vi godt mærke, at det havde været en hård uge med lange dage, men den var også meget lærerig og med godt selskab.

3elever tur

Venlig hilsen 1. videregående

Se billeder fra landmålingstur her

 

 

KORTTEGNING

Der laves beregninger af de indsamlede data og hver elev tegner deres eget kort over det opmålte område.
Billederne er fra den del af processen og nogle af de færdige kort.

klassen kort

 

haand kort

 

farve kort

 

s h kort

 

 

2 kort

 

klassen kort2

 

8 kort

background image
Kontakt