Bidrag og støtteforeninger

 

Støtteforeningen for rejser i 1. og 2. HF

Rejsefond

Foreningens formål:

At sikre at alle elever i 1. og 2. HF kan deltage i de rejser, der finder sted de sidste to skoleår ved at yde økonomisk støtte til elever, der ikke har de fornødne økonomiske midler til at dække rejseudgifterne.

Midler:
Foreningens midler er tænkt tilvejebragt ved indsamlinger og diverse tilskud fra familier, der har økonomisk overskud og frivilligt tildeler foreningen økonomiske midler.

Dette kan ske i form af faste månedlige beløb, som familier frivilligt indbetaler ved f.eks. at være tilmeldt PBS. (Mindre beløb hver måned fra mange familier bliver også til en sum, der vil kunne yde ovennævnte støtte.)

Indbetalinger kan ske til foreningens konto i Merkur Bank Odense:
Reg.nr.: 8401 Konto nr. : 1085697

Administration:
Foreningens administreres af Hans-Jørgen Kirk (kasserer).

Uddeling af midler:
Foreningens midler uddeles efter ansøgning til elever, der skal på rejse. For at kunne komme i betragtning, skal eleven have haft rengøringsjob på skolen i hele 1. HF.

Bestyrelse:

Foreningen bestyres af en bestyrelse bestående af to forældre og to lærere. Disse er:
Per Boe, Hans Jørgen Kirk, Ulrike Müller og Inge Vedersø Terp.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i juni måned.

Opløsning:
Ved opløsning af foreningen tilfalder dens formue Rudolf Steiner-Skolen i Odense.

 

Skoleforeningen

Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense, blev oprettet i 1961 med henblik på at få etableret en Rudolf Steiner-Skole i Odense. Foreningen er fortsat aktiv med støtte til skolen, børnehaven og vuggestuen (Lindeblomst).

Læs eventuelt mere her

background image