SkoleFritidsOrdning (SFO)

SkoleFritidsOrdningen er et pasningstilbud for børnehaveklassen til og med 4. klasse.

Børnehaveklassens SFO bor i børnehaveklassens lokale på 1. sal.
1. og 2. og 3. og 4. klasses SFO ligger i stueetagen og er bundet sammen af køkkenet, som ligger midt i huset. 

I de perioder, hvor der er Forårs SFO (1. marts – 31. juli), holder børnehaveklassens SFO dog til i børnehaveklassens lokale ved siden af 1. klasse.

I SFO´en har alle klasser på skift inde- og udeliv. Hver dag og i al slags vejr. 

Åbningstider

SFO'en åbner kl. 11.00 og lukker mandag-torsdag kl. 16.45 og fredag kl. 16.15.
I ferierne er der særlige åbne- og lukketider.

Åbningstider for Morgen SFO (mandag-fredag)  kl. 07.00-08.00.

SFO´en holder til i et stort hus på skolen men er opdelt i grupper:

  • Børnehaveklassen
  • 1. og 2. klasse 
  • 3. og 4. klasse
  • Forårs SFO (fra 1. marts -31. juli) for børn, der skal begynde i børnehaveklassen i august samme år og  som har bopæl i Odense Kommune.

SFO'en holder lukket mellem jul og nytår, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag og fire uger i juli måned.

SFO'en holder lukket 4 uger i juli. Kontakt SFO for nærmere information. (sfo@rss-odense.dk )

SFO-takster

Se priser her
Også for Forårs SFO.

Det er muligt at købe sig til en akut enkelt dags morgenpasning. 

På den lave takst kan børn deltage i feriepasning med 14 timer pr. uge.

Vi giver søskenderabat ved 2. og 3. barn. Har man børn på både en høj og en lav takst, giver vi rabat i forhold til den laveste takst.  

OM SFO'en

DET SOCIALE LIV

Vi anser det som én af vores fornemste opgaver at medvirke til, at børnene har det godt hos os, og vi støtter dem og tager dem alvorligt, når de øver sig i det sociale fællesskab. Oftest leger børnene rigtig godt og knytter gode venskabsbånd. Ind imellem opstår der uoverensstemmelser og misforståelser i en stor børnegruppe. Så hjælper vi dem med at få løst knuderne og helst samme dag, så ingen går uforløst hjem. Alligevel kan det nogen gange tage længere tid at få knuderne løst.

Vi lægger stor vægt på et godt og frugtbart samarbejde med forældrene og klasselærerne.

Udeliv

Uden for er der mange muligheder: Der er græs, sand, skolegård og skov. Børnene spiller bold, løber på løbehjul, leger rollelege, klatrer, går på stylter, kører på et-hjulet cykel, arbejder med træ, åbner en "bagerforretning" med mange smukke (sand)kager... Kun fantasien sætter grænser.

En gang om ugen tilbringer vi hele eftermiddagen udenfor. Vi pakker en vogn og slår lejr ved vores bålhytte, hvor vi tænder bål og laver bålsuppe eller anden bålmad.

Indeliv

Inden for er der forskellige ting, der kan sætte kreativiteten i gang: Farver, papir, uld, stof, perler, træ, søm, maling, spil m.m. Her er intet elektronisk legetøj, for vi vil gerne give børnene et frirum, hvor det er deres egne fantasikræfter, de bruger og udfolder, og gang på gang bliver vi overrasket over at se, hvor rige deres evner er.

​Mød medarbejderne i SFO´en her

Kontakt os

Vi træffes dagligt i vores åbningstid (hverdage kl. 11.00 - 16.15)

Børnehaveklasse

Telefon: 24 45 20 61

E-mail: kontoret@rss-odense.dk

1. og 2. klasse

Telefon: 24 90 44 15

E-mail:sfo@rss-odense.dk

3. og 4. klasse

Telefon: 24 90 44 16

E-mail: sfo@rss-odense.dk

background image