Specialundervisning

Skolen tilbyder specialundervisning til de elever, der vurderes at have behov for det. Specialundervisningen tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs behov.

Undervisningen kan foregå som støtte i klassen, som eneundervisning eller på mindre hold.

Læs evt. om inklusion her

Når en elev skønnes at have behov for mere end 12 lektioners støtte om ugen, søges om økonomisk støtte hertil i ministeriet. Dette kræver skolepsykologens medvirken.

Også i andre tilfælde inddrages skolepsykologen, når der er behov herfor.

 

Særlig specialundervisningsprofil

Profilskole

Ud over de elever, som modtager specialundervisning, og som inkluderes i de almindelige klasser, har skolen også særlige specialklasser. Specialklasserne har til huse i Ølsted ved Brobyværk og er undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge samt børn og unge med særlige behov. Disse omstændigheder gør, at skolen har en særlig specialundervisningsprofil og er en såkaldt profilskole.

 

background image
Kontakt