SMEDNING

-et glødende håndværk

 

Juni 2013

 

varm jern

Flere har sikkert lagt mærke til den kraftige røgudvikling og de klingende slaglyde fra skolens smedje, hvis de har passeret forbi den senere tid. Man har kunnet se 9. klasses elever i kedeldragt og forklæde med høreværn og sikkerhedsbriller svingende glødende jernstænger, store smedehamre og tænger.

ild haand3

Hvis man er gået lidt tættere på, har man kunnet høre forskellige udbrud fra eleverne, som arbejder her:
”Nej se, den sprutter som en stjernekaster!”
"Skal den være spidsere?”
"Hammeren duer ikke!”
”Milde matros, min kniv er brændt over!”

varm jern5

Udsagnene viser, at her er der engagement tilstede. At smede kræver nærvær og handlekraft. ”Der skal smedes, mens jernet er varmt”. En sandhed som bliver erfaret i arbejdet med at forme det glødende jern. Hvis de unge falder i snak med sidemanden, mens stålet ligger i den varme esse, kan det få fatale følger. Flere elever har efterhånden lært, hvad der kræves af opmærksomhed og koncentration for at kunne gennemføre arbejdet.

Hver eneste disciplin kræver beherskelse af ild og værktøj samt koordination af lemmerne ud fra indsigt.

varm jern2

Det er skærpende for bevidstheden at håndtere det varme stål. Man bliver hurtigt gjort opmærksom på fejltagelser - i værste fald brænder man sig.

varm jern10

Smedning er med til at bringe de unge ind i en helt autentisk verden med konkrete følger af fysiske og kemiske kræfters samspil samt konsekvenser af egne handlinger. Det er det rette element for 9. klasse.

varm jern9

Den ene halvdel af 9. klasse har siden sommerferien, i deres seks ugentlige håndværkslektioner, arbejdet ihærdigt med at lave mindre smedeopgaver, som en koftenål fra jernalderen, en mands- eller kvindekniv samt andre mere frie opgaver. Den anden halvdel af klassen har været igang i foråret.

varm jern6

Foruden arbejdet med den praktiske smedning, har eleverne hørt om jernets/stålets sammensætning og dets styrke og svagheder. De har lært om jernudvinding, om menneskets afhængighed af jern i mange sammenhænge, om hvordan vores organisme er afhængig af jernforbindelserne i blodet og organerne og om hvordan jernet giver os styrke både i det indre og det ydre.

varm jern3

Klassens elever har grebet udfordringerne frejdigt og engageret an. Ja, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem.

varm jern4

At smede kalder på den ekstra opmærksomhed hos de unge, som kræves for at kunne træffe de rette beslutninger i tid /i nuet. Det er altså en form for situationsfornemmelse eller beslutningskompetence, der øves her. Mange elever profiterer af smedningen, da de bliver udfordret på helt andre planer, end de ellers ville være blevet på en traditionel skoledag.

varm jern7

Der er ”guld” at hente i denne mere kropsorienterede disciplin, og flere af de mange intelligenser, vi har, bliver støvet af. Ifølge Howard Gardner, amerikansk psykolog, er det særligt den rumligt - visuelle intelligens og den kropslige intelligens, der her kommer i spil. En intelligens som er højtudviklet hos illustratorer, kunstnere, guider, fotografer, malere, designere, vævere, arkitekter, bygningshåndværkere, kunstkritikere, opfindere og filmskabere.

varm jern8

Rudolf Steiner var klar over dette og udviklede en skole der imødekom denne viden. Det er snart hundrede år siden.

Af lærer: Per Johan Madsen

Se også billeder af andre håndværk her

background image