Rektor Solbjørn Weismanns tale til afgangseleverne på Steiner HF, sommeren 2020

 

Kære studenter

Nu står I her, på tærsklen til at træde ind i et nyt og ukendt land, men bare rolig, I har gjort det mange gange før. Været usikre, eller sikre, været modige eller tilbageholdende. I har trådt ind i nye fællesskaber og har sagt farvel til gamle. Det her bliver ikke en gentagelse, men på en måde noget velkendt – blot et andet scenarie.

Og hvad er det så, I træder ind i, er det frihedens sale? Sådan føles det måske for nogle af jer, mens det for andre kan være følelser af noget helt andet. Jeg vil dog gerne runde begrebet frihed lidt i denne sammenhæng – for hvad betyder frihed egentlig? Og kommer frihed alene, eller følger der med frihed et stort ansvar?

Jeg har været så heldig at have flere af jer til psykologi, hvor vi har nærmet os eksistentialismen. Herunder friheden, valget, angsten ved at vælge og fremmedgørelsen over for sig selv ved ikke at vælge. Det er én måde at betragte frihed på – at der med friheden til at vælge, kommer et angstprovokerende ansvar over for sig selv. Over at tage sig selv alvorligt, ikke bare flyde med strømmen. At erkende, at hver gang man foretager et eksistentielt valg, så rummer det et fravalg og af og til også en konsekvens, ikke bare for en selv, men også for dem, der står nærmest. Man holder så at sige en lille smule af et andet menneskes lykke i sin hånd og i en eksistentialistisk forstand, i allerhøjeste grad sin egen lykke – hvad end så lykke er for en størrelse.

Der findes dog andre opfattelser af frihed

Vi har et sprog, der gør os i stand til at træde ved siden af os selv og en forståelse af, at alt det vi gør, kunne have været gjort anderledes – det er et menneskeligt vilkår 

Vi har friheden til at bevæge os frit og tale frit, og jeg tror, vi alle sammen har oplevet her under COVID-19-tiden, hvordan vores frihed, til særligt at bevæge os frit, har været indskrænket. Og hvad det betyder for os - at kunne bevæge os frit. 

Vi bor i et land, hvor vi har fri sex og frihed til at vælge den partner vi gerne vil, uanset køn

Vi har friheden til at udføre det, vi har bestemt os for. Opnå de mål vi gerne vil, være sammen med de mennesker vi ønsker, men der vil altid være nogle begrænsninger. For eksempel naturlovene – vi kan ikke bare bevæge os i luften uden vinger. Vi er afhængige af andre menneskers tillid til os og også andre menneskers tro på de projekter, vi går ind i eller sætter i gang. Vi er med andre ord ikke alene i verden, men er i høj grad en del af en større organisme.

Vi vælger til en vis grad hvem vi vil være, men også der er vi bundet op på noget genmateriale og er delvist et resultat af det miljø, vi er vokset op i. Men hvor er vi så i virkeligheden frie?

Vi har friheden til at lyse på det vi vil.  Så forestil dig, at du står i et rum, et rum fyldt med døre, der kan åbnes eller lukkes, et rum fyldt med mennesker og ting, et rum fyldt med drømme, et rum fyldt med visioner, et rum med tab, et rum med sårbarhed, et rum med fejltagelser, et rum med glæde og et rum med musik. Et rum med minder, et rum med varme og kulde, et rum med kærlighed og usikkerhed. Et rum med tanker, et rum med hænder der skaber, et rum med en stemme der råber, eller en stemme der tier, et rum med vrede og frustration. Et rum med følelser, et rum der runger af tomhed, et rum med grønne fingre eller 10 tommeltotter – lys på det du vil – rummet er dit, friheden, til at lyse på hvad du vil, er din. Og ser du noget der er grimt eller gør ondt, så kig lidt på det, accepter, at det er i netop dit rum og lys så på noget andet. Ser du noget ,der er smukt, noget der bringer latter og varmer, så pas på det, og lad det fylde i dit rum.

Det har været en stor fornøjelse at følge jer, på en lille bitte del af jeres rejse. Og stå på sidelinjen og se hvordan I har tegnet turen sammen. I har ikke altid villet det samme, I har haft forskellige behov, ønsker, temperamenter og tempi, men I har gjort det sammen.

Jeg håber, I har fornyet jeres pas og er klar til næste del af turen. Træk vejret ind, og husk for guds skyld at puste ud igen. Med udåndingen lettes trykket og presset, med indåndingen får I ny energi.

Jeg ønsker jer af hjertet den bedste rejse og et stort tillykke til jer alle sammen og tak fordi I valgte at være her. Tak!

 

Blomster

 

background image