TILSKUD TIL BEFORDRING

Umiddelbart efter skolestart i august kan man søge om befordringstilskud for elever i børnehaveklassen til og med 10. klasse. Alle elever i klasserne får udleveret et ansøgningsskema hertil. 

Fordelingen af tilskuddet sker ved skoleårets afslutning, og der gives højest 2.500 kr. i tilskud pr. år. Elever, der har 15 km. eller derunder i afstand til skolen, må ikke forvente godtgørelse.

Det er en forholdsvis lille pulje, som skolen modtager fra staten til fordeling.

Elever der går på Steiner HF kan søge Ungdomskort, som giver rabat på offentlig transport mellem bopæl og uddannelsessted.

 

background image