LINKSAMLING 

Specialklasserne

Rudolf Steiner-Skolens specialklasser er et undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn mellem 6 og 18 år. Specialklasserne ligger i naturskønne omgivelser i nærheden af landsbyen Ølsted ved Brobyværk. 

Læs mere her

SAMARBEJDE/ANDRE STEINERSKOLER I DANMARK OG NORDEN

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark: www.steinerskolerne.dk

Tidsskriftet Steinerbladet: https://tidsskriftet.steinerskolen.no

Linksamling

Steinerskoler i Danmark

BØRNEHAVER OG VUGGESTUER

Lindeblomst (vuggestue og børnehave): www.lindeblomst.dk

Dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Danmark oversigt

Sammenslutningen af Rudolf Steiner børnehaver og vuggestuer i Danmark og Island: www.steinerboernehaver.dk

Børnehavesammenslutningens tidskrift, Pimpegryden: www.pimpegryden.dk 

Antroposofi

Antroposofisk Selskab: http://antroposofi.dk

Antroposofisk internetportal: www.anthromedia.net

Internationale organisationer

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education: www.iaswece.org

Den nordamerikanske sammenslutning, Waldorf Early Childhood Association of North America: www.waldorfearlychildhood.org

Internationale studier af steinerpædagogik: www.waldorfanswers.org/Studies.htm

Den europæiske Waldorf-skole sammenslutning: www.steinerwaldorfeurope.org

Bøger og legetøj

Bogsalg: www.audoniconsbogsalg.dk

Legetøj, bøger m.m., Skovalfen & Solspejlet: www.skovalfen.dk

Uddannelse i Steinerpædagogik m.m.

Steiner lærerseminariet Sophia: http://steinerseminariet.dk

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund: www.steinerseminar.dk

Marjatta ved Præstø Fjord: http://www.uddannelsemarjatta.dk

Steinerhøyskolen i Oslo:  http://www.rshoyskolen.no/

Audonicon i Skanderborg: www.audonicon.dk

Seminariet ved Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst i Skanderborg: http://www.opdragelseskunst.dk/index.php/undervisningen

Udvalgte pædagogiske links

Friskolernes website: www.friskoler.dk

Frie Grundskolers website: www.friegrundskoler.dk

EuropeanPortfolio Certificate: www.epc-group.org

Job

Find job: www.steinerjob.eu

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04