Året rundt

​Skolens pædagogiske fundament kommer blandt andet til udtryk gennem årets gang, ved at eleverne beskæftiger sig med og optræder med temaer, der hører ind under de pågældende årstider. Eksempelvis i form af skuespil, sang, recitation, orkester, kor, eurytmi og udstilling af elevarbejder. Eleverne viser, hvad de har lært og øvet sig på for hinanden, for forældre og andre interesserede. Årstidsfesterne er obligatoriske skoledage. Nedenfor er der en kort gennemgang af årstidsfesterne og andre faste arrangementer i løbet af året.

Du kan også se og læse mere her:

Generelt for alle klasser      Fotogalleri      Film om vores skole

AUGUST

Første skoledag​

Den første skoledag efter sommerferien bliver alle skolens elever budt velkommen til det nye skoleår med fællessang og navneopråb i skolens store sal. En særlig velkomst gælder 1. klasse, som af klasselæreren får fortalt et eventyr. Efterfølgende bliver hver elev kaldt op på scenen for at modtage en blomsterbuket , som består af mange slags blomster og planter, som symbol på den mangfoldighed af læring og udfordringer, eleverne vil gennemgå i de kommende mange skoleår.​

 

SEPTEMBER

Projektuge for 3. - 8. klasse

​Det normale skema bliver en uge i september erstattet af en projektuge. På grundskolemøderne bliver ugens tema fastsat fra år til år.

Mikaelsfest

Hvert år i september fejrer skolen ærkeenglen Skt. Mikael. Det samme gør alle Steinerskoler og –institutioner verden over. Mikaelsfesten er modets og viljens fest. Ifølge legenderne kæmpede Skt. Mikael mod det onde i dragens skikkelse. Han slog dragen ihjel, og det gode overvandt det onde. Mennesker kæmper, i dag som før, også i spændingsfeltet mellem godt og ondt, men heldigvis i højere grad med moral og tænkning som våben end med sværdet.
Læs mere her

 

NOVEMBER

Lille basararbejdslørdag

Der er tradition for, at nogle klasser og arbejdsgrupper sætter den fjerde lørdag inden Julebasaren af til at forberede og producere ting til basaren. Denne lørdag kalder vi "Den lille basararbejdslørdag".

Lanternefest

Børnehaveklassen, 1. , 2. og 3. klasse afholder i november måned en lanternefest. Elever, lærere og forældre går i aftenskumringen med de lanterner, som eleverne selv har lavet i klassene og synger lanternesange. De møder også vægteren Morten, som kommer med en sæk fuld af sol, måne og stjernekager, som hans kone har bagt. Lyset fra lanternerne skal give styrke til at komme igennem den mørke vinter.

Basararbejdslørdag

Som forberedelse til den årlige Julebasar er der en lang skolelørdag, hvor forældre og elever bruger dagen på at producere ting til basaren.

 

DECEMBER

Julebasar​

Den årlige Julebasar bliver afholdt lørdagen før første søndag i advent og har, siden skolens begyndelse i 1971, fungeret som et af de vigtigste fællesarrangementer for elever, forældre og lærere. Skolen bliver omdannet til et stort marked med boder, spisesteder og forskellige elevoptrædener. Forældrenes deltagelse i arbejdet i forbindelse med Julebasaren er af stor betydning. Om aftenen sørger eleverne i 1. HF og deres forældre for festlig og fornøjelig underholdning i skolens store sal. 10. klasse og deres forældre står bag middagen, der serveres. Overskuddet fra Julebasaren udgør en vigtig brik i skolens økonomi, og fra 2013 blev det øremærket til specifikke projekter på skolen.
Læs mere

 

​Adventshave

Fredag i ugen efter Julebasaren, går alle skolens klasser tur i Adventshavens granduft og levende lyshav til lyden af levende musik.  Dette foregår i salen. Når eleverne træder ind i Adventshavens rum, møder de en stor spiral af gran, hvori endnu ikke tændte stearinlys er placeret med korte mellemrum – fra inderst til yderst i spiralen.  I spiralens centrum lyser et kæmpestort stearinlys. Ceremonien begynder med, at eleverne sætter sig på gulvet og synger et par julesange. Snart bliver eleverne, to ad gangen, ledt ind i spiralen. De tager hver et lys i hånden og går nu ad spiralstien ind til det store lys i spiralens centrum, hvis flamme giver lys til elevens eget lys. På tilbagevejen stiller eleven sit lys tilbage på dets plads i granspiralen. Efterhånden tændes alle lysene i spiralen.
Adventshaven er et billede på, at det enkelte menneskes bidrag er af største vigtighed i den store sammenhæng. Vi lyser i os selv, men sammen kan vi lyse stærkere!  

Julespil

Julespillet er af tysk, middelalderlig oprindelse og fortæller på en både alvorsfuld og humoristisk måde historien om hyrdernes vej til Betlehem, hvor Jesus-barnet netop er kommet til verden. Spillet bringer det ”velsignede bud” - at mennesket kan finde livskraft og styrke i at beskæftige sig med tanker, der er større end dem selv.
En god del af lærerne samt andre voksne med tilknytning til skolen står for julespillet og vil derfor være at finde både på scenen og i orkesteret. Julespillet vises for eleverne sidste skoledag før jul, men forældre og andre interesserede får hvert år også mulighed for at se spillet. Som regel aftenen før det vises for eleverne. 

Julekoncert

​Som optakt til juleferien afholdes hvert år en julekoncert med skolens kor og orkestre i Odense Domkirke. Det er en meget smuk og stemningsfyldt begivenhed, hvor både elever, forældre og lærere deltager. Koncerten finder sted først på aftenen, og eleverne sidder sammen klassevis med deres klasselærer.

 

JANUAR

HelligTreKongerspil

De tre hellige kongers tydning af stjernebilledet fortæller dem, at et barn med ganske særlige evner er blevet født i Betlehem, Jesus-barnet. Resolut drager kongerne af sted for at hylde barnet med inderlige ord og fornemme gaver. Undervejs opsøger de Kong Herodes for at høre, om han vil gøre dem følgeskab. Herodes opildnes af jalousi og frygt for, at det nyfødte barn vil komme til at true hans magtfulde position og sender en hær af lejemordere afsted. I spillet præsenteres man for kampen mellem ophøjede og ødelæggende bevidsthedskræfter - kampen mellem det gode og onde.
Spillet indeholder både humoristiske og ganske barske scener, hvorfor det i skoleregi kun vises for eleverne i 4. klasse og opefter. Eleverne ser forestillingen den første skoledag efter juleferien. Aftenen før vises spillet for forældre og andre interesserede.
Lærere samt andre med tilknytning til skolen udgør skuespillertrup og orkesterbesætning.

Nytårskoncert​

Skolens Nytårskoncert har været en fast tradition siden 2005. Det er en festlig og sprudlende begivenhed, hvor skolens kor og orkestre med elever fra 8. klasse til og med 2. HF optræder med musik i alle genrer (rock, soul, samba, jazz, klassisk etc.). Koncerten er for alle interesserede og finder sted om aftenen.

 

FEBRUAR

Fastelavn

​På en skolelørdag i forbindelse med fastelavn holder grundskolen fastelavnsfest, hvor elever og lærere er udklædte. De fleste klasser udklæder sig efter et fastsat tema, alt efter hvilket klassetrin man er på, og hvilket kultur- eller fortællestof klassen arbejder med. Dette aftales med klasselæreren. Alle elever bliver præsenteret for hinanden i salen og 8. klasse står for fælles lege og underholdning. Efterfølgende slår alle katten af tønden med deres klassekammerater og spiser fastelavnsboller. Overbygningen deltager i præsentationen, men har derefter et fællesarrangement, eksempelvis undervisning i forskellige former for dans.

 

MARTS

Årsopgave-fremlæggelser​

Når eleverne i 2. HF afleverer deres årsopgaver, sker det i festlige og højtidelige rammer. Opgaverne bliver udstillet, og hver elev fremlægger fra talerstolen resultatet af sit arbejde foran et stort publikum til et aftenarrangement. Årsopgave-fremlæggelserne finder som regel sted den første tirsdag i marts.

Du kan læse mere her

APRIL

Projektuge for 7. og 8. klasse

I foråret har 7. og 8. klasse en fælles projektuge blandt andet for at styrke sammenholdet mellem de to klasser. Der veksles mellem en samfundsrettet uge for eksempel med besøg i Folketinget, Odense Rådhus eller TV 2 og en mere miljø- og energirettet uge eksempelvis med besøg på  solcelleanlægget på Ærø eller besøg på genbrugsstationer. Eleverne arbejder i grupper, hvor de to klasser er blandet.

Årsmøde​

Hvert år inviterer bestyrelsen forældre, lærere og de ældste elever til Årsmøde. Her kan man høre om, hvordan det er gået skolen det forgange år. På Årsmødet kan man få indsigt og deltage i et forum, hvor blandt andet økonomi og fremtidsperspektiver for skolen fremlægges. Skolens tilsynsførende fremlægger sin tilsynsrapport, hvori hun beskriver, hvordan han oplever undervisningen, når hun besøger klasserne. Derudover beriger bestyrelsesformand, kasserer samt forældrerådsformand deltagerne med, hvordan de oplever skolen fra dér, hvor de står.

 

MAJ/JUNI

​Orkesterrejse for 8. klasse – 2. HF

Hvert år i maj tager 8. klasse - 2. HF på orkesterrejse for sammen at synge og spille den musik, de længe har øvet på og for at møde elever på andre skoler i udlandet. Rejsen går eksempelvis til Tyskland, Sverige, Norge eller Holland. Eleverne bliver ofte indlogeret privat.

Sommerfest​

Foråret og sommerens komme markeres og fejres hvert år med en årlig udendørs sommerfest. Festlighederne begynder med elevkor og –orkester, 7. klasse danser folkedans, og herefter samles alle til sang og dans om majstangen. Rundt omkring på skolen er der efterfølgende forskellige aktiviteter: Loppemarked, lege, boder m.m. I alle klasseværelser er der udstillinger af elevernes arbejdshæfter og håndværksopgaver. Det er en forældreopgave at arrangere de aktiviteter, som følger efter elevernes optræden.

 

JUNI

Sidste skoledag​

Skoleårets sidste dag bærer i høj grad præg af, at skolens ældste elever fra 2. HF forlader skolen for at bidrage til samfundets udvikling med alt, hvad de har lært. Den højtidelige dag bliver markeret på forskellig vis. Blandt andet planter eleverne fra 2. HF deres eget træ på skolens område. Derudover spiller 1. klasse et eventyrspil i den store sal. Stykket er en gave til alle - elever, forældre og lærere - men er i særlig grad en afskedsgave til 2. HF. I forbindelse med klasselederens afskedstale får alle afgangselever overrakt deres vidnesbyrd og sat en blomsterkrans på hovedet. I 1. klasse fik eleverne en buket blomster i hånden. En buket med både duftende blomster og stikkende tidsler, som symbol på at skolelivet byder på både det lette og det vanskelige. Bevægelsen af blomsterne fra buket i 1. klasse til krans i 2. HF - fra hånd til hoved - er et symbol på forvandlingen af den frihed hånden viser til den frihed, der lever i tanken.

​Sommerstævne

Siden 2000 har der været afholdt Sommerstævne de fire første dage af sommerferien. Her mødes en stor gruppe af forældre fra skolen og Lindeblomst (børnehave og vuggestue) sammen med deres børn og udfører forskelligt praktisk arbejde i samarbejde med medarbejdere fra skolen og Lindeblomst. Sommerstævnets primære funktion er at vedligeholde skolens og Lindeblomsts mange bygninger og faciliteter samt at forestå nye, mindre projekter. Arrangementet er en succes på flere fronter: Dels har vi nogle velholdte bygninger. Derudover er Sommerstævnet også rammen om en social begivenhed, hvor venskaber og relationer opstår blandt forældre - og også på tværs af klasser blandt børnene. Det er gratis at deltage, og der er fuld forplejning. Det er muligt at overnatte på skolen, og man behøver ikke nødvendigvis at deltage alle fire dage for at være med. Alle familier på skolen og i Lindeblomst modtager i maj måned en invitation og tilmeldingsblanket til Sommerstævnet.

 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04