Skolens bestyrelse

Bestyrelsens opgave er, i tæt samarbejde med daglig ledelse og skolens kollegium, at skabe rammerne for et godt og nærende pædagogisk miljø, hvor undervisning og fritidstilbud til eleverne tager afsæt i Steiners pædagogik og menneskesyn.

Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift over for Børne-& Undervisningsministeriet, og det er dens opgave at sørge for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. 

Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer. Fire er udpeget af Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense, og tre er valgt af forældrene.

Som bindeled mellem bestyrelsen og skolens kollegium deltager rektor samt et valgt medlem fra skolens kollegium i bestyrelsesmøderne som observatør. Endvidere deltager formanden for forældrerådet som observatør, og denne fungerer således som bindeled mellem bestyrelsen og forældrerepræsentanterne. En elev fra Steiner HF deltager også som observatør til møderne.

Bestyrelsen inviterer hvert år i april forældre, medarbejdere og de ældste klasser til årsmøde, hvor blandt andet bestyrelsen og skolens tilsynsførende og forældrerådsformanden fremlægger deres beretninger. Årsmødet er ligeledes et forum, hvor forsamlingen kan få indsigt i væsentlige emner i forbindelse med skolens undervisning, drift og økonomi.

Mød bestyrelsesmedlemmerne her

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04