Skolens kollegium

Skolens kollegium er ansvarlig for skolens pædagogiske udformning og det daglige pædagogiske arbejde. Med udgangspunkt heri har den enkelte lærer selv frihed til at gennemføre sit daglige pædagogiske arbejde i klasserne.

Skolens helhedsbillede udvikles og tegnes på det ugentlige kollegiemøde, som bliver afholdt hver torsdag eftermiddag. Kollegiemødet er opbygget efter en bestemt struktur. Først mødes pædagoger og lærere i mindre grupper, der har relevans for det alderstrin, de primært har med at gøre. Dernæst følger en intern og en pædagogisk del.

Intern del:
Her orienteres om arbejdet i de forskellige mandatgrupper og daglig ledelse. Der behandles policyspørgsmål, og mandatgrupper og udvalg kan bringe emner til høring.

Pædagogiske del:
Formålet med den pædagogiske del er at iagttage skolens pædagogiske liv i bredeste forstand igennem et fortløbende pædagogisk/antroposofisk studiearbejde. Aktuelle pædagogiske spørgsmål vedrørende klasserne generelt, eller grupper af elever belyses også på den pædagogiske del af lærermødet.

Læs eventuelt mere om skolens ledelsesstruktur her

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04