Skolens ledelse

 

Vi er for tiden i proces med vores ledelsesstruktur på skolen og arbejder på at finde en form, hvor både den formelle ledelse og den flade kollegiale struktur kan gå hånd i hånd. I praksis betyder det, at vi i dag sidder en mindre ledelsesgruppe, som består af:

  • Konstitueret rektor Morten Birk Wilken Christensen
  • Grundskoleleder Thomas Watt
  • Souschef og pædagogisk koordinator Stefan V. Jokumsen
  • Administrator Irene Birk

Den lille gruppe mødes ugentligt og har efter behov sparring med bestyrelsens forretningsudvalg:

  • Bestyrelsesformand Signe Black
  • Næstformand Kristina Dienhart 
  • Kasserer Thomas Nielsen

Ledelsesgruppens arbejde suppleres af tre arbejdsgrupper, der mødes jævnligt, samt diverse arbejdsudvalg, der nedsættes løbende og efter behov.

De tre faste grupper er:

Medarbejderudviklingsgruppen, som arbejder med skolens medarbejderforhold, herunder arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Rektor og arbejdsmiljørepræsentant er faste medlemmer i denne gruppe. Ud over disse sidder to medlemmer af skolens kollegium for 2 år ad gangen.

Pædagogisk udviklingsgruppe, som arbejder med pædagogiske forhold og pædagogisk udvikling. I denne gruppe sidder fast grundskoleleder og pædagogisk koordinator samt to medlemmer af skolens kollegium for 2 år ad gangen.

Byggegruppen, der beskæftiger sig med byggeprojekter og skolens løbende vedligeholdelse. I denne gruppe sidder fast skolens pedel, samt 2 kollegiemedlem for 2 år ad gangen

Ledelsesgruppen har et fast punkt på skolens ugentlige kollegiemøde, hvor der blandt andet orienteres om vigtige forhold. For bedst mulig vidensdeling er det også på kollegiemøderne, at skolens ledelsesgruppe bringer emner ind til belysning i hele skolens kollegium for derved at kunne træffe de bedst mulige beslutninger. 

  

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04