Skolen kort fortalt

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole med grundskole, 10. klasse og Steiner HF, som ligger i naturskønne omgivelser i den sydlige del af Odense. Skolen blev grundlagt i 1971 og har i dag godt 350 elever fordelt på 13 klassetrin: børnehaveklassen til og med 2. hf. Skolen er karakter- og eksamensfri.

Forløbet er opdelt i børnehaveklasse, det vi kalder børneskolen (1. - 5. klasse) og mellemtrinnet (6. - 8. klasse).
1. - 5. klasse har samme klasselærer i hele forløbet.

Overbygningen (9. og 10. klasse samt den 2-årige Steiner HF) er vores ungdomsuddannelse, som er en 4-årig overbygningsdel. Den kan bedst sammenlignes med gymnasiet, da den er alment dannende og studieforberedende. Fra skoleåret 2018/2019 tilbyder vi Steiner HF de sidste to år af overbygningen efter § 68, Lov om de gymnasiale uddannelser fra 2016. Man kan sagtens søge om optagelse i overbygningen eller på Steiner HF, selv om man ikke har gået på en steinerskole. Læs mere om Steiner HF. Se også: www.steinerhf-odense.dk

Det er muligt at begynde midt i et skoleforløb. Optagelse sker altid på baggrund af en eller flere samtaler.

 

Skolen har en Skolefritidsordning (SFO) for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse samt klubtilbud i Klubben til elever fra 4. klasse. Der er Forårs-SFO for børn i perioden 1. marts - 31. juli i det kalenderår, hvor børnene begynder i børnehaveklasse i august måned.

 

Til skolen hører også en lille afdeling i Ølsted på Midtfyn, Specialklasserne, som er et særligt steinerpædgogisk undervisningstilbud målrettet udviklingshæmmede mellem 6 - 18 år.

 

Ved siden af skolen ligger Lindeblomst, som er en vuggestue og børnehave, der også bygger på Rudolf Steiners pædagogiske tanker.

 

Skolens pædagogiske grundlag tager afsæt i Rudolf Steiners antroposofi, som betyder 'visdom om mennesket'. Rudolf Steiner (1861-1925), antroposofiens grundlægger, beskrev selv sine tanker som en videnskab om det åndelige, forstået som dét, der vedrører tænkning og kunstnerisk eller intellektuel begavelse. Skolen tager derfor udgangspunkt i 'det hele menneske', hvilket vil sige, at barnets udvikling og indlæring bliver stimuleret gennem en undervisning, der henvender sig til både hjerne, hjerte og vilje. Musik og kunstfag er derfor en lige så integreret del af pensum, som sproglige og naturvidenskabelige fag er, ligesom menneskets relation til naturen også spiller en vigtig rolle her på skolen.

 

Vores undervisning udfordrer og udvikler eleverne til at blive selvstændigt, tænkende mennesker. Det vil sige, at de skal evne at vise forståelse ved at kunne lytte og leve sig ind i forskellige situationer og problematikker, samtidig med at de udvikler en sund, kritisk sans. Derudover skal de lære at ville og kunne samarbejde med andre, ligesom vejen skal banes, så de tør være initiativrige og tænke kreativt og ud af boksen.

 

Skolen er åben for alle elever uanset barnets og forældrenes religiøse baggrund eller politiske anskuelser.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04