Skolen kort fortalt

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole med grundskole, 10. klasse og Steiner HF, som ligger i naturskønne omgivelser i den sydlige del af Odense. Skolen blev grundlagt i 1971 og har i dag godt 350 elever fordelt på 13 klassetrin: børnehaveklassen til og med 2. hf. Skolen er karakter- og eksamensfri.

Som steinerskole er musik-, kunst- og håndværksfag en lige så integreret del af pensum, som sproglige og naturvidenskabelige fag er, da undervisningen henvender sig til 'hele mennesket'  – hoved, hjerte og hånd.

Skoleforløbet er opdelt i børnehaveklasse, det vi kalder børneskolen (1. - 5. klasse) og mellemtrinnet (6. - 8. klasse).
1. - 5. klasse har som udgangspunkt samme klasselærer i hele forløbet.

Overbygningen (9. og 10. klasse samt den 2-årige Steiner HF). Man kan sagtens søge om optagelse i overbygningen eller på Steiner HF, selv om man ikke har gået på en steinerskole. Læs mere om Steiner HF. Se også: www.steinerhf-odense.dk

Det er muligt at begynde midt i et skoleforløb. Optagelse sker altid på baggrund af en eller flere samtaler.

Skolen er åben for alle elever uanset barnets og forældrenes religiøse baggrund eller politiske anskuelser.

 

Skolen har en Skolefritidsordning (SFO) for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse samt klubtilbud i Klubben til elever fra 4. -7. klasse. Der er Forårs-SFO for børn i perioden 1. marts - 31. juli i det kalenderår, hvor børnene begynder i børnehaveklasse i august måned.

Til skolen hører også en afdeling i Ølsted ved Brobyværk, Specialklasserne, som er et særligt steinerpædagogisk undervisningstilbud målrettet børn og unge med særlige støttebehov (børnehaveklasse -10. klasse).

Ved siden af skolen ligger Lindeblomst, der er en steiner vuggestue og børnehave.

Vi er medlem af Steinerskolerne i Danmark, Friskolerne og Danske Gymnasier 

Her lærer børn at lære

Menneskekundskab. Livsmod. Omsorgsetik. Kropslig, psykologisk og åndelig udvikling.

Vi ved godt, at vores sprog kan virke en smule anderledes og måske ligefrem underligt på nogen. Men der er en årsag til, at vi bruger de ord. For steinerdagtilbud og -skoler, er ikke som alle andre.

Her har børn en dagligdag fyldt med natur, håndværk, kunst og musik. Og når de begynder i skolen, møder de en bred vifte af teoretiske og praktiske fag. En pædagogik og læring, hvor verden åbner sig for børnene, mere end den lukker sig i en bestemt retning. Hvor der skabes en indre motivation.
For det gavner både børn og unges læring og deres lyst til at lære mere.

Derfor oplever mange børn også en større trivsel, som gør dem livsduelige. Det er også et ord, vi bruger meget, for det dækker over styrken og evnen til at leve. Til at udvikle sig og stå ved sig selv, så man kan forme sin egen fremtid.

Det får tusinder af børn og forældre til at vælge steinerdagtilbud og -skoler.

 

Få svar på spørgsmål om steinerpædagogik, Rudolf Steiner, antroposofi m.m. her: https://steiner-fakta.dk/

 

Steinerskolerne   Friskolerne   Danske Gymnasier   AntiMobbeStrategi   <3

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04