Skolen kort fortalt

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole med grundskole, 10. klasse og Steiner HF, som ligger i naturskønne omgivelser i den sydlige del af Odense. Skolen blev grundlagt i 1971 og har i dag godt 350 elever fordelt på 13 klassetrin: børnehaveklassen til og med 2. hf. Skolen er karakter- og eksamensfri.

Som steinerskole er musik-, kunst- og håndværksfag en lige så integreret del af pensum, som sproglige og naturvidenskabelige fag er, da undervisningen skal henvende sig til 'hele mennesket'  – hoved, hjerte og hånd.

Skoleforløbet er opdelt i børnehaveklasse, det vi kalder børneskolen (1. - 5. klasse) og mellemtrinnet (6. - 8. klasse).
1. - 5. klasse har som udgangspunkt samme klasselærer i hele forløbet.

Overbygningen (9. og 10. klasse samt den 2-årige Steiner HF). Man kan sagtens søge om optagelse i overbygningen eller på Steiner HF, selv om man ikke har gået på en steinerskole. Læs mere om Steiner HF. Se også: www.steinerhf-odense.dk

Det er muligt at begynde midt i et skoleforløb. Optagelse sker altid på baggrund af en eller flere samtaler.

Skolen er åben for alle elever uanset barnets og forældrenes religiøse baggrund eller politiske anskuelser.

 

Skolen har en Skolefritidsordning (SFO) for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse samt klubtilbud i Klubben til elever fra 4. -7. klasse. Der er Forårs-SFO for børn i perioden 1. marts - 31. juli i det kalenderår, hvor børnene begynder i børnehaveklasse i august måned.

Til skolen hører også en lille afdeling i Ølsted ved Brobyværk, Specialklasserne, som er et særligt steinerpædagogisk undervisningstilbud målrettet børn og unge med særlige støttebehov (børnehaveklasse -10. klasse).

Ved siden af skolen ligger Lindeblomst, der er en steiner vuggestue og børnehave.

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04