Indmeldelse​

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er åben for alle elever, uanset religion, kultur eller samfundslag. Det er muligt at begynde på skolen midt i et skoleforløb. 

Hvis I gerne vil melde jeres barn ind, skal I først sende en ansøgning om optagelse til skolen (se nedenfor). Herefter vil I blive inviteret til en samtale med den pågældende klasselærer, hvor man i fællesskab tager stilling til, om Rudolf Steiner-Skolen er det rigtige valg for barnet. Herefter vurderer skolen, om barnet og klassen vil drage gensidig gavn af, at barnet bliver optaget på skolen.


En del af skolens vurdering går også på forældrenes motiv bag valg af skolen. For skolen er det afgørende, at forældrene gør sig klart, hvad det vil sige at have sit barn gående på en steinerskole. 


Det er en stor beslutning at vælge skole til sit barn, og derfor er I meget velkommen til at kontakte os, inden I sender jeres ansøgning om optagelse afsted. Vi har også rundvisninger og informationsmøder i løbet af året.

OPTAGELSESPROCEDURE

Vi får jævnligt forespørgsler vedrørende optagelsesproceduren på skolen, og vi gør vores bedste for at besvare de spørgsmål, der måtte være.

Vi gengiver her et eksempel på et svar til et forældrepar, hvis barn skal begynde i børnehaveklassen i august 2021. Vi håber, at eksemplet kan være med til at give svar på umiddelbare og generelle spørgsmål, der måtte være i forbindelse med, hvordan optagelsesproceduren forløber, og hvilke muligheder der er for at lære skolen at kende inden skolestart også.

Vi er naturligvis klar til at besvare yderligere spørgsmål, I måtte have vedrørende optagelsesprocedure, indmeldelse eller andet i den forbindelse. 

KONTAKT OS lysblaa

Ventelisten

Indmeldelsesblanket

Priser

OPTAGELSE STEINER HF

Man søger om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk, men kontakt os også gerne for yderligere information om optagelse.

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04