Instrumentalundervisning

og leje eller køb af instrumenter

 

Instrumentalundervisning indgår i undervisningen fra 1. klasse til og med 2. hf og omfatter alle elever. Eleverne spiller på pentatonfløjte i 1. og 2. klasse og blokfløjte fra 3. klasse. Disse to fløjter er betalt gennem skolepengene.

I 3. og 4. klasse modtager alle elever violinundervisning på holdbasis, og hver elev låner en violin af skolen.

Fra 5. klasse begynder eleverne at spille på forskellige orkesterinstrumenter og får undervisning individuelt eller på mindre hold.

​Fra 6. klasse begynder eleverne desuden at spille i orkester. Alt efter instrumentvalg indgår eleverne i 6./7. klasses stryge- eller harmoniorkester. Fra 8. klasse - 2. hf spiller alle elever én gang om ugen i overbygningens harmoni- eller strygeorkester, mens alle deltager i symfoniorkesteret og i overbygningskoret.

Principielt skal eleverne selv anskaffe sig instrumenterne, men en del instrumenter kan lejes på skolen. Instrumentallærerne giver gerne råd og vejledning i forbindelse med køb eller leje af instrumenter. Det er forældrenes ansvar, at eleverne har et instrument at spille på.

 

 

Instrumenter stor1

Instrumenter stor2

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04