OPTAGELSE

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er åben for alle elever, uanset religion, kultur eller samfundslag. Det er muligt at begynde på skolen midt i et skoleforløb.

Børnehaveklasse

Hvis I gerne vil søge om optagelse af jeres barn, og der er tale om kommende børnehaveklasser, sker det ved, at I går ind under venteliste (se nedenfor) og taster barnets data ind. I er også velkomne til at udfylde ansøgningsskemaet (se nedenfor) og sende det ind til kontoret. I efteråret, før barnet skal starte i børnehaveklassen, vil der dels være mulighed for at deltage på et informationsmøde og dels mulighed for individuelle optagelsessamtaler. Efter samtalerne vil ansættelsesgruppen, som består af lærere fra de yngste klasser, beslutte hvilke børn, der bliver optaget i klassen. En del af ansættelsesgruppens vurdering går på forældrenes motiv bag valg af skolen. Skolen lægger vægt på, at forældrene har sat sig ind i, hvilke værdier skolen står for.

Klasser som er i gang

Hvis I gerne vil søge om optagelse af jeres barn i en af skolens klasser, som allerede er i gang, sker det ved, at I går ind under venteliste (se nedenfor) og taster barnets data ind. I er også velkomne til at udfylde ansøgningsskemaet (se nedenfor) og sende det ind til kontoret.

Når der er en plads i den ønskede klasse, vil I blive kontaktet og inviteret til en optagelsessamtale med en klasselærer.

Det er en stor beslutning at vælge skole til sit barn, og vi er naturligvis klar til at besvare spørgsmål, I måtte have, inden I sender jeres ansøgning om optagelse afsted. Vi har også rundvisninger og informationsmøder i løbet af året.

KONTAKT OS lysblaa

Ventelisten

Indmeldelsesblanket

Priser

 

OPTAGELSE STEINER HF

Man søger om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk, men kontakt os også gerne for yderligere information om optagelse.

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04