Parkerings- og færdselsregler
om morgenen

Alle bedes være opmærksomme på, at der gælder særlige parkerings- og færdselsregler på skolen om morgenen i tidsrummet kl. 07.30-08.10.
Det er vigtigt, at alle overholder disse regler, da der ellers kan opstå kaos med uhensigtsmæssige og farlige situationer til følge.

 parkering jsp

 

Hvorfor?

Belært af erfaring er vi, af sikkerhedsmæssige årsager, nødt til at have disse regler. Bl.a. fordi der i omtalte tidsrum kommer en bybus, som skal kunne komme rundt - og sætte folk af - og ud igen. Det sker desuden ikke sjældent, at der tilmed kommer flere busser i samme tidsrum i forbindelse med skoleudflugter. Ofte kommer der også fragtbiler, der skal levere varer til skolen. Det kræver plads.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis bare én parkerer ’forkert’ i dette tidsrum, virker det som en magnet, og flere følger trop, og kaos opstår hurtigt. Derfor er det vigtigt, at vi alle hjælper hinanden med at få det til at fungere, så ingen kommer til skade eller i klemme.

 

P-plads = mest sikker parkering

Vi opfordrer desuden til, at hvis du skal parkere i lidt længere tid, fx hvis du følger dit barn til klasselokalet eller til Lindeblomst, eller har et ærinde på skolen, at du så benytter de deciderede parkeringspladser bagved op mod skoven. Skal du i Lindeblomst, kan du fx tage stien bag skolen langs skoven og undgår på den måde at skulle færdes, hvor der er allermest trafik.

 

Pas på hinanden!

Generelt gælder det naturligvis, at vi skal huske at være opmærksomme på hinanden, køre forsigtigt og holde et særligt øje på både gående og cyklister, som findes i alle aldre og størrelser.

Når det er mørkt om morgenen, skal opmærksomheden naturligvis skærpes yderligere.

Pedel Jacob Skov Poulsen kan være behjælpelig med eventuelle spørgsmål 

(Mobil: 20 25 70 04)

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04