Priser

Skolepenge, SFO-, Forårs SFO- og Klubtakster

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens Bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. Skolepengene er også med til at dække den del af skolens udgifter, som ikke dækkes af statstilskud.

Takster  (Skolepenge, Klub og SFO-takster) for Børnehaveklasse til 9.kl. og Specialklassen  - Bilag til prisliste

Takster (Skolepenge) for 10.kl., 1.hf. og 2.hf.  - Bilag vedr. økonomi

Vi yder søskendemoderation, det vil sige fuld skolepengebetaling for det første barn, mindre for det andet barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn.

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m..

Læs eventuelt mere om leje eller køb af instrumenter her

I forbindelse med betaling for SFO og Klub betales der fuld pris for det første barn og mindre for de efterfølgende.

Betalingen opkræves d. 10. i hver måned gennem Betalings Service. Ved anden betalingsform end Betalings Service opkræves et administrationsgebyr. Vi opkræver betaling i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Elever på Steiner HF kan, når de er 18 år, søge SU

 

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse på skolen betales et gebyr for hver elev. Gebyret dækker omkostningerne ved indmeldelse og optagelse i skolen. Ved overflytning af flere børn på én gang betales dog kun ét gebyr pr. familie.

Betaling af indmeldelsesgebyr er en forudsætning for, at en elev kan begynde på skolen.

Ved indmeldelse i 10. klasse og på Steiner HF opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

 

Elevudmeldelse

Udmeldelse af en elev meddeles skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i en måned. Dette gælder både skole, SFO og klub.

 

Tilskud

Tilskud til skolepenge og SFO

Hvert år i maj måned får hver familie på skolen udleveret et ansøgningsskema vedrørende statens fripladstilskud. Skemaet returneres i udfyldt stand til kontoret ca. den 15. juni. Kontoret sender skemaet videre til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, som forestår fordelingen af fripladstilskud. Tilskud til friplads er indtægtsbestemt og bliver beregnet på baggrund af årsopgørelsen fra året før. Hele årets tilskud fratrækkes betalingen fra februar t.o.m. januar. Svar på ansøgning foreligger i begyndelsen af januar. 

Skolen har en intern pulje, som man ved særlige omstændigheder kan søge om midler i. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed eller lav indkomst (eksempelvis SU, pension, enlig forsørger o.lign.). Tilskud kan ydes for en lang eller kort periode og kan søges på ethvert tidspunkt i løbet af året. Kontakt skolens kontor, hvis du ønsker nærmere information herom.

Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. HF både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads.

 

Tilskud til befordring

Læs om tilskud til befordring her:  Tilskud til befordring

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04