Transport

Bus nr. 85 kører direkte til skolen om morgenen med afgang fra Odense Banegårdcenter (OBC Syd Plads C kl. 07.12). Hold dog løbende øje med afgangstidspunkter og ruter på Fynsbus' køreplan og/eller Rejseplanen

På andre tider kører bybussen forbi på Svendborgvej med stop i nærheden af lyskrydset ved Lindvedvej, hvor skolen ligger. Der er cirka fem minutters gang fra busstoppestederne på Svendborgvej til skolen.

Nogle forældre vælger at lave en aftale med ældre elever om at tage de yngste børn med i bussen. Nogle vælger at lave samkørselsaftaler med andre forældre, så man skiftes til at køre.

Det er muligt at søge om tilskud til befordring. Læs mere her

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04