Temadag 

Bæredygtig økonomi, økologi og pædagogik

På Rudolf Steiner-Skolen i Odense fredag 1. oktober 2021 kl. 10-21

Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense inviterer til temadag om bæredygtighed med særligt sigte på økonomi, økologi og pædagogik i samarbejde med skolens overbygningsklasser og lærere, to eksterne foredragsholdere med omfattende teoretisk og praktisk indsigt i temaerne, Lars Pehrson medstifter af Merkur Andelskasse og Klaus Loehr-Petersen projektleder for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og andre spændende oplægsholdere. Dagen krydres med fælles morgensang med alle skolens klasser, værksteder, eurytmi, samtalerum, café og markedsplads med fynske økologiske avlere samt sang- og musikoptræden.

Med global klimakrise, pandemier og andre kriser er det åbenlyst, at der er behov for dybtgående forandringer i menneskehedens forvaltning af Jorden og af vores dominerende produktionsmåder, sociale organisation og tankeformer. Der er med andre ord omfattende behov for kulturelle forandringer.

Set i det lys knytter temadagen an til Rudolf Steiners antroposofi og kulturelle impulser med økologisk økonomi inden for det sociale felt, med dyrkning og ernæring inden for det biodynamiske felt samt med steiner/waldorfskolen inden for det pædagogiske felt. 

Vi ser frem til en tankevækkende og berigende temadag i fællesskabets navn.

Dagens program

Hent programmet som en printervenlig pdf-fil her

 

Sektion I:

Kl. 10-14 Foredragsholdere

  • Lars Pehrson (medstifter af og tidl. direktør for Merkur Andelskasse)
  • Klaus Loehr-Petersen (projektleder i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug)
  • Ellen Thuesen (medgrundlægger af Rudolf Steiner-Skolen i Odense)

10.00: Velkomst og Fællessang med hele skolen ved Stefan Jokumsen

10.15-11.15: TEMA 1: Bæredygtig Økonomi
Oplæg ved Lars Pehrson: ”Om økologisk og holistisk økonomi: Hvad er penge?”
Desuden indlæg ved Steiner HF-elever på baggrund af undervisningen.

11.15-11.30: Eurytmi ved Helle Alesci og Benny Christiansen

11.30: Frokost. (Vegetarisk sandwich á kr. 65 kan forudbestilles)

12.15-13.15: TEMA 2: Bæredygtig Økologi
Oplæg ved Klaus Loehr-Petersen: ”Om jordens, Jordens og menneskets behov – Biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet”.
Desuden indlæg ved Steiner HF-elever på baggrund af undervisningen.

13.15-13.45: TEMA 3: Bæredygtig Pædagogik
Oplæg ved Ellen Thuesen: ”Om antroposofisk pædagogik, tærskler og udvikling.

 

13.45: Afrunding af Sektion I

 

14.00: Sang og Eftermiddagskaffe

 

Sektion II

14.30-16.00: Værksteder og samtalerum

V1: Musik ved Sven Skovbakke og Stefan Jochumsen: Klangøvelser, stemmer og stemninger

V2: Højbyhusprojektet ved Mogens Jensen: Fra bondesøn til økologisk købmand.

V3: Småbørnspædagogik ved Katrine Vorup Øyås: Vi begynder som små – barndommens betydning

V4: Håndværk ved Per Madsen: Metallernes egenart

 

16.00: Fællessang

 

Sektion III 

16.15-18.30: Stande og café – markedsplads med sang og musik 

Stande med info-materiale ved bl.a. Skoleforeningen, Merkur Andelskasse og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

(Vegetarisk suppe á kr. 65 kan forudbestilles)

 

Sektion IV

19.00-21.00: To uddybende aftenforedrag

  • Lars Pehrson: Om økologisk og holistisk økonomi
  • Klaus Loehr-Petersen: Om biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet

 

Deltagelse: Alle er velkomne

Aftenforedraget koster kr. 100 i entre (unge og pensionister kr. 75), mens de øvrige sektioner er gratis. Vegetarisk sandwich á kr. 65 til frokost og vegetarisk suppe á kr. 65 til aftensmad kan forudbestilles via tilmeldingsblanketten. Drikkevarer kan købes på stedet.

Deltagelse kræver forhåndstilmelding til hvert enkelt programpunkt. 
Forhåndstilmeld dig her eller gennem Jørgen Bang på e-mail: jchrbang@gmail.com

 

Forhåndstilmelding senest den 30. september kl. 12 kræves til alle arrangementer. Efter-tilmelding kan foretages under forudsætning af ledig plads.

 

Hvis der er spørgsmål kontakt venligst Jørgen Bang på e-mail: jchrbang@gmail.com

Arrangør:
Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense i samarbejde med Rudolf Steiner-Skolen i Odense i forbindelse med fejring af skoleforeningens 60-års fødselsdag og skolens 50-års fødselsdag. Arrangementet indgår i en række af arrangementer i forbindelse med skolens runde fødselsdag.

 

Hent program som pdf-fil her

 

Temadag

 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04