Efter steinerskolen

De elever, der ønsker en gymnasial uddannelse efter 9. klasse eller 10. klasse, skal til optagelsesprøve i maj måned på det gymnasium, de søger ind på. Normalt kontakter skolen gymnasiet og laver en nærmere aftale.

Andre uddannelsesinstitutioner, såsom efterskole, teknisk skole m.m. kan ønske at se elevens vidnesbyrd som grundlag for optagelse.

Deadline for optagelse på gymnasium, erhvervsfaglig uddannelse m.m. er 1. marts via optagelse.dk

 

Videregående uddannelser

Med en Steiner HF søger man om optagelse på en videregående uddannelse, f.eks. universitetet, via kvote 2. 

Læs mere om mulighederne for optagelse på en videregående uddannelse med en Steiner HF her

Elever, der har afsluttet 3. vg, (før Steiner HF blev en realitet) søger også optagelse via kvote 2 men med særlig tilladelse.

 

Syddansk Universitet

Særlig tilladelse

Læs artikel: Syddansk - et mønsterbryderuniversitet

Aarhus Universitet

Optagelse/dispensation og særlig tilladelse

Københavns Universitet

Optagelse uden gymnasial uddannelse

 

Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Den lige vej til den ønskede studieretning kan lettes ved realkompetencevurdering. På lige fod med andre har elever med afslutning fra Steinerskoler mulighed for en individuel kompetencevurdering (IKV) på gymnasialt niveau. Denne vurdering foregår på et VoksenUddannelsesCenter (VUC) og i praksis betyder det, at elevens vidnesbyrd (og evt. andre kompetencer, portfolier, m.v.) vurderes i forhold til de fag, der indgår i en almen gymnasial uddannelse (stx og hf m.v.). Der gives ikke karakter, men et bevis for at de vurderede fag er bestået, og hvilket niveau den svarer til. Fagene kan suppleres med HF-eksamen på VUC i de specifikke fag, som den ønskede uddannelsesinstitution kræver.

Læs eventuelt mere om optagelse på videregående uddannelser her

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04