Før skolestart​

Vuggestue, børnehave og dagpleje

Lige ved siden af skolen ligger Lindeblomst, der er en selvejende vuggestue og børnehave, som ligeledes bygger på Rudolf Steiners pædagogiske tanker. Rytmerne og aktiviteterne i Lindeblomst vil være en god forberedelse til skolegangen.

Læs mere om Lindeblomst på deres hjemmeside: www.lindeblomst.dk

Der findes flere vuggestuer, børnehaver samt dagplejere på Fyn, som er funderet i Rudolf Steiners pædagogik.

Se listen på Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og vuggestuers hjemmeside her

Forårs SFO

Der er Forårs SFO for børn, der bor i Odense Kommune i perioden 1. marts – 31. juli i det kalenderår, hvor børnene begynder i børnehaveklassen i august måned.

Læs mere her