Børnehaveklasse og grundskole

Børnehaveklasse

Når barnet i 6-7 års alderen, gennem børnehaveklassens legende rammer, træder ind i skolelivets første år, er det stadigt stærkt forbundet med den omgivende verden og har oftest en drømmende tilgang til livet. Barnet tænker billedligt og helt konkret, og de fleste børn møder verden med opfattelsen af, at den er god.

I børnehaveklassen er årstid og rytme derfor med til at danne rammen omkring klassen. Og eventyr, rim og remser, forskelligt håndarbejde, socialt samspil og viljens udfordring er helt centrale omdrejningspunkter i børnehaveklassen.

Se undervisningsplan for børnehaveklassen

 

Grundskole

Børneskole og mellemtrin (1. - 8. klasse)

Det, vi kalder børneskolen, omfatter 1. - 5. klasse.
Mellemtrinnet omfatter 6. - 8. klasse. Der er klasselærerskift efter 5. klasse.

1.-5- KLASSE

I den periode, hvor børnene skifter tænder, sætter nye kræfter ind, hvilket indebærer betydelige forandringer i barnets liv. Perioden kendetegnes bl.a. ved det, vi betegner som 9-års krisen. ’Krisen’ viser sig ved, at barnets meget konkrete følelse af at være forbundet med omgivelserne langsomt glider ud. I stedet begynder det at forholde sig til den omgivende verden på en helt ny måde. Man kan sammenligne det med, at børnene i løbet af denne periode træder ud af paradisets have og begynder at interessere sig for verden på ny. Vi bringer derfor geografi, historie og den første zoologi ind i undervisningen i denne periode.

Fra 1. - 5. klasse følger klasselæreren som udgangspunkt den enkelte klasse og underviser som minimum klassen i det, man, på Steinerskolerne, kalder for hovedfag. Især i de yngste klasser vil klasselæreren typisk undervise klassen i mere end blot i hovedfagstimerne.

Hovedfag, der altid ligger i morgentimerne, er bygget op som periodeundervisning. Det vil sige, at man i en periode, på typisk fire uger, fordyber sig i det samme fag. I de yngste klasser er temaerne i periodefagene eksempelvis dansk, matematik og formtegning. Gradvist kommer skolens øvrige hovedfag til.

Eleverne laver egne håndskrevne hæfter i forbindelse med hvert emneforløb.

Så vidt muligt ligger sprogundervisningen (engelsk og tysk) og de kunstneriske fag (maling og musik) efter hovedfagstimerne. Skoledagen afsluttes typisk med håndarbejde samt med bevægelsesfagene eurytmi og idræt.

Eleverne har engelsk og tysk fra 1. klasse.

 

6.-8. KLASSE

Omkring 12-års alderen indtræder igen mærkbare forandringer i barnets liv. Tankerne drager oftere på flugt, og spørgsmålene om verdens sammenhænge hober sig op. Barnet vil nu gerne have vished. Læreren, som indtil da har haft en rolle som naturlig autoritet, spiller nu en anden rolle i barnets liv. De voksne, som omgiver barnet, må derfor bestræbe sig på at være tydelige, overbærende og have masser af humor for at bevare en sund og god kontakt til barnet.

Som udskiftningen af tænderne tidligere varslede nye tider, er ændringer i stemmen ligeledes et varsel om indledningen til en ny verden, som kalder på en higen efter retfærdighed og sandhed.

I denne aldersgruppe er tænkningen modnet, og barnet er derfor klar til at gribe begrebsverdenen. Den gryende sans for eksperimenter, lovmæssigheder og årsagssammenhænge bringer fysik, geologi, bogstavregning og den grammatiske analyse på banen i undervisningen sammen med biologi, kemi, geometri, litteratur og træsløjd.

 

Læs mere om de enkelte fag: Undervisningsplaner

 

Her kan du også læse mere: Generelt for alle klasser

 

Kontakt os for yderligere oplysninger på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Grundskolen bygninger

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04