OVERBYGNINGEN

De sidste fire skoleår  - 9. og 10. klasse samt 1. og 2. HF - kalder vi for overbygningen, da forløbet er en overbygning på grundskoleforløbet. 

De fire overbygningsklasser har til huse i samme bygning, hvor de har hvert deres klasselokale, men også et fællesrum med sofaarrangement, bordfodbold- og poolbord samt en elevbestyret café.

Hver morgen møder overbygningseleverne hinanden til morgensamling, ligesom de også i ugens løb mødes til fælles kor- og orkestertimer. Derudover er der rejser, sociale arrangementer og projekter på tværs af overbygningsklasserne i løbet af året.

Undervisningen i overbygningen byder på udfordringer af både intellektuel, kunstnerisk, håndværksmæssig og bevægelsesmæssig karakter. Førstnævnte fylder mest på skemaet, men de andre områder tages lige så alvorligt og fylder faktisk en del. Vi er nemlig overbevist om, at man opnår det bedst mulige samlede læringsresultat ved at blive udfordret på alle disse områder. Ikke bare engang imellem, men på ugentlig basis. 

Hos os får du ikke karakterer og går til eksamen. Til gengæld får du løbende skriftlige og mundtlige vurderinger af dit arbejde, hvad enten der er tale om tysk stil, håndværksopgave eller kemirapport. Efter både 9. og 10. klasse modtager du i begyndelsen af sommerferien en portfolio med bedømmelser af din indsats og dit standpunkt indenfor alle de fag, du har haft i årets løb, mens du, når du dimitterer som Steiner HF-student, får et fyldigt afgangsvidnesbyrd med dig, som du bl.a. kan bruge til at søge ind på videregående uddannelser med via kvote 2.Se studieplaner her

Se undervisnings- og læreplaner her

 

Man behøver ikke at have gået på en steinerskole for at søge om optagelse i overbygningen eller på Steiner HF.

 

 

VG16b

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04