Pædagogisk værdigrundlag 

Skolen bygger på steinerpædagogikken, hvor vi sætter kundskaber i sammenhæng og derigennem skaber en oplevelse af helhed og mening. Det opnår vi gennem en alsidig undervisning, der henvender sig til både tanke, følelse og vilje. Det er blandt andet også derfor, at musik, håndværk og kunstfag er lige så integreret en del af vores undervisningsstof, som de sproglige og naturvidenskabelige fag er. Mangfoldigheden af fag skal også bidrage til, at eleverne får øje på sammenhænge på tværs af fagligheder.

Vi tilstræber, at undervisningen udvikler eleverne til at blive selvstændigt tænkende mennesker, der kan samarbejde, at den hjælper dem til at kunne vise empati, lytte og leve sig ind i forskellige situationer og problematikker. Undervisningen skal desuden understøtte, at eleverne udvikler en sund dømmekraft, at de tør være initiativrige og kan tænke kreativt og frit, og at deres indre motivation giver dem lyst til at lære. 

Vi sigter mod, at vores skole er med til at udvikle trygge unge voksne, der både har hoved, hjerte og hånd med i deres videre færd i livet. Vi ønsker at give dem en samhørighed med verden og en vished om, at de kan bidrage med noget værdifuldt. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske.

Steinerskolerne   Friskolerne   Danske Gymnasier   AntiMobbeStrategi   <3

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04