Specialundervisning

Profilskole

Rudolf-Steiner-Skolen i Odense er certificeret som profilskole, fordi den lever op til kravene i certificeringsbekendtgørelsen, og fordi skolen har ansøgt om at blive certificeret og efterfølgende godkendt af styrelsen. Disse omstændigheder gør, at Rudolf Steiner-Skolen i Odense har en særlig specialundervisningsprofil og er en såkaldt profilskole.

Ud over de elever, som modtager specialundervisning, og som inkluderes i de almindelige klasser på Rudolf Steiner-Skolen i Odense i Lindved, har skolen også særlige specialklasser. 

Specialklasserne har til huse i Ølsted ved Brobyværk og er undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge samt børn og unge med særlige behov. 

 

Specialundervisning

Rudolf Steiner-Skolen i Odense tilbyder specialundervisning til de elever, der vurderes at have behov for det. Specialundervisningen tilrettelægges, så den passer til den enkelte elevs behov.

Undervisningen kan foregå som støtte i klassen, som eneundervisning eller på mindre hold.

Læs evt. om inklusion her

Når en elev skønnes at have behov for mere end 12 lektioners støtte om ugen søges om økonomisk støtte hertil i ministeriet. Dette kræver skolepsykologens medvirken.

Også i andre tilfælde inddrages skolepsykologen, når der er behov herfor.

 

Læs ovenfor om vores særlige specialundervisningsprofil som profilskole.

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04