Trivsel og miljø

Undervisningsmiljø​

Skolen ønsker, at undervisningsmiljøet er det bedst tænkelige. Derfor arbejdes der jævnligt med at lokalisere eventuelle miljøproblemer og på at forbedre forholdene på det fysiske, psykiske og æstetiske område.

Mindst én gang hvert 3. år foretager vi en lovpligtig UndervisningsMiljøVurdering (UMV) gældende for henholdsvis grundskolen, (1. - 8. klasse) og overbygningen (9. klasse - 2. HF). Rapporten laves på baggrund af en undersøgelse blandt elever og forældre og munder ud i en handlingsplan. Spørgsmål, resultater, handlingsplaner kan læses nedenfor:​

 

Konklusion og handlingsplan for:

Undervisningsmiljøundersøgelsen(9. klasse - 3. videregående) 2013

Undervisningsmiljøundersøgelsen (1. - 8. klasse) 2015 

Undervisningsmiljøundersøgelsen(9. klasse - 3. videregående) 2017

 

Trivsel og undervisningsmiljømåling samt UnderVisningsMiljøvurdering 2018-2019  bh.klasse - 9.klasse

Trivsel_og_undervisningsmiljømåling_skolerapport_0._3.kl._2018_2019

Trivsel_og_undervisningsmiljømåling_bilagsrapport_0._3.kl._2018_2019

Trivsel_og_undervisningsmiljømåling_skolerapport_4._9.kl._2018_2019

Trivsel_og_undervisningsmiljømåling_bilagsrapport_4._9.kl._2018_2019

UndervisningsMiljoeVurdering_2018_2019_bhkl_9kl.pdf

 

Elevtrivselsundersøgelse og UnderVisningsMiljøvurdering dec 2018  9. klasse - 2.hf:

Elevtrivselsundersoegelsen_dec_2018_9_kl_2_hf.pdf

UndervisningsMiljoeVurdering_handleplan_dec_2018_9_kl_2_hf.pdf

 

Anti-mobbe-strategi

Da vi gør os meget umage med at skabe et trygt skolemiljø, bestræber vi os også hele tiden på at holde øje med hver enkelt elevs trivsel - både i klassen og i skolegården.

​Der er nul-tolerance overfor enhver form for krænkende adfærd. Klassens sociale liv er under stadig bevågenhed af såvel klasselæreren som faglærere, da et trygt og harmonisk fællesskab er altafgørende for elevens daglige trivsel på skolen.

​For at give de bedste betingelser for et sådan miljø er det vigtigt, at konflikter mellem elever bliver opfanget og behandlet så tidligt som muligt. På skolen tolererer vi ikke mobning, og når vi opdager uoverensstemmelser mellem to eller flere elever, tager vi fat i problemet med det samme. Eleverne pålægges i konflikthåndteringen også et ansvar for, at alle på skolen har det godt med hinanden.

​At løse konflikter sammen og fungere med andre mennesker i et fællesskab er en af de helt grundlæggende kvaliteter, vi gerne vil udvikle hos vores elever. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer mobning, som blandt andet er beskrevet under følgende punkter:​

Trivselserklæring

Antimobbestrategi

Hvad er projekt Charlie?

Handlingsplan - når mobning konstateres

 

Sorgplan

Skolen påtager sig et stort ansvar for hver enkelt elevs trivsel og læring. Dette gælder også i vanskelige situationer, som når en elev eksempelvis mister en nærtstående person, oplever alvorlig sygdom eller en anden alvorlig ulykke. En sådan hændelse kræver særlig opmærksomhed fra barnets omgivelser, der ikke må forholde sig passive og stiltiende.

At tage hånd om et barn i sorg kræver en god forståelse for de følelsesmæssige påvirkninger, der følger i kølvandet på sådanne begivenheder. Derfor er det afgørende, at skolen er forberedt, hvis ulykken indtræffer.

For at kunne håndtere sådanne situationer bedst muligt, har vi med professionel hjælp udarbejdet en plan for, hvordan skolen skal agere i tilfælde af dødsfald, svær sygdom eller ulykker.

Du kan læse skolens sorgplan og finde mere information om, hvilke procedurer der sættes i gang, hvis en alvorlig episode indtræffer her: Sorgplan

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04