Skolehaven Den grønne planet

 

2018
Skolehaven holder i øjeblikket pause og ligger brak pga. byggeri i området.

 

Nyt liv i skolehaven

Juni 2017

Skolehave 2017

I vinteren 2017 tog en forælder, med grønt lys fra skolen, initiativ til at skabe nyt liv i skolehaven og inviterede andre forældre på skolen med til at starte et fælleshave-fællesskab op. Skolen tog med glæde imod initiativet, da det, de senere år, har været svært at finde tid og overskud til at dyrke og passe haven, som man gerne ville i skole- og klasseregi.

Initiativtageren Hanna viderebringer sin viden fra fælleshaven Rubra i Bolbro, som hun har været en del af det seneste år, hvor det b.la. handler om at dyrke enkelt, effektivt og jordopbyggende ud fra biodynamiske principper.

En håndfuld familier på skolen havde i maj tilsluttet sig projektet, hvor de involverede i fællesskab passer og høster de afgrøder, de sår.

Klasserne kan naturligvis stadigvæk dyrke afgrøder og have projekter kørende. Det skal blot koordineres. 2. klasse har fx,  i forbindelse med en undervisningsperiode, et bed med korn, som de senere skal høste.

Midt i maj mødtes nogle af familierne for anden gang for at få skik på  b.la. ukrudt og langt græs, inden såningen for alvor kunne gå i gang.

Skolehaven og projektet, der giver nyt liv til haven, kan forhåbentlig være med til at skabe glæde og inspiration hos mange – ikke mindst skolebørnene.

 

Skolens nye skolehave Den Grønne Planet

Maj 2013

have flag

Skolen fik sin egen skolehave lige ved siden af skolen i efteråret 2012 på en 650 m2 stor grund. Det er tanken, at skolehaven kan indgå som en del af undervisningen på de forskellige klassetrin, og at praksis kombineres med teori, så det ikke kun kommer til at handle om at luge have.

have dreng

I skolehaven er der nemlig masser af muligheder for at den virkelighedsnære pædagogik, som skolen er funderet i, kan udfolde sig, idet eleverne her kan få kendskab til forskellige fænomener ved helt håndgribeligt at arbejde med dem, og dermed gøre sig deres egne erfaringer.

luftfoto2

Skolehaven er økologisk/biodynamisk dyrket og lægger sig dermed naturligt i forlængelse af skolens pædagogiske grundlag og Rudolf Steiners tanker om den biodynamiske dyrkningsform, som han i øvrigt er ophavsmand til.

Læs evt. mere om biodynamisk jordbrug her

bistade

Skolehaven er beriget med et bistade, der i højsæsonen rummer omkring 60.000 bier. Snart summer der af mange flere bier, da haven har fået endnu et bistade foræret. Bierne kan dels være med til at bestøve havens planter, men derudover kan elevere lære at værne om bierne og dermed jordens planter, som bierne står for cirka 75% af bestøvningen af. Læs om en elevs oplevelse med bierne her

flyvebi

Skolehaven skal indgå som en levende del af skolen og være et rart og hyggeligt sted at komme. Derfor vil der blandt andet også komme bænke, bålsted og en pizzaovn, så man kan lave mad af de ting, der dyrkes i haven. 

have boern

Ud over at kunne dyrke grønsager, urter og korn kan eleverne eksempelvis også iagttage, modellere og tegne skolehavens planter og smådyr. Derudover giver voks fra bistaden mulighed for at støbe bivokslys, og biernes kemi kan, i de større klasser, eksempelvis indgå som en del af kemiundervisningen. Endvidere giver skolehaven mulighed for at plantefarve og lave naturkosmetik, ligesom lægeurter fra apotekerhaven kan danne udgangspunkt for at lære om disse planters betydning og virkning.

plante 7

Haven bliver passet af klasserne, deres lærere samt af engagerede forældre på skolen og er stadig i den etablerende fase. Et redskabsskur er i øjeblikket ved at blive opført, og det bliver opført som et organisk cob-hus, lavet af ler, grus og halm og med et ”grønt” – levende- tag. 

Cob hus

Læs evt. mere om cob-byggeri her

og læs om grønne tage her

Byggeriet af redskabshuset indgår som en del af 3. klasses husbyggeperiode.

plante 13

 

Følgende områder er faste elementer i skolehaven:

 

  • Køkkenhave
  • Apotekerhave
  • Plantefarver
  • Urtehave
  • Korn
  • Bier
  • Kompost

 

PLANTEGNING:

 have plan

Skolehaven vandt i foråret 1.500 økologisk/biodynamiske krydderurter og lægeplanter i konkurrencen “Grønne Pletter”, som Danske Planteskoler stod bag. Derudover har Friluftsrådet bevilliget økonomiske midler til bistader, kompostorm, langborde, stubstole og bålplads.
Også privatpersoner har doneret forskellige nyttige ting til skolehaven.

indvielse2

Andre skoler og lærere vil få mulighed for at besøge skolehaven, så de kan få inspiration til, hvordan en skolehave kan bruges i udeundervisningen.

indvielse3

Hvis du gerne vil holde dig opdateret, kan du følge med på:

facebookIcon small

plantebord

Læs artikler om Skolehaven Den Grønne Planet og skolehaver:

Dalum Hjallese Avis

Fyens Stiftstidende 

HøjbyNyt (side 24 og 25)

Landsforeningen Praktisk Økologi

Muddermaskerne

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04