TILSKUD TIL BEFORDRING

Skolen modtager hvert skoleår en samlet pulje i befordringstilskud som fordeles til familier med børn i børnehaveklassen til og med 10. klasse.

Alle familier, der efter Fordelingssekretariatets beregning, har mere end 15 kilometer mellem elevens folkeregisteradresse og skolen vil komme i betragtning ved fordeling af puljen.

Fordelingen af tilskuddet sker 1 gang om året ved skoleårets afslutning. Der må højest forventes et samlet tilskud på kr. 2.500 kr. pr skoleår.

Hver familie kan kun modtage et tilskud, selvom der er flere børn fra samme adresse, som går på skolen.

Alle elevers befordringsberettigede elevkilometre indgår i beregning af skolens tilskud til generel befordring, og der oplyses derfor om, at skolen videregiver elevdata til Fordelingssekretariatet, som blandt andet administrerer befordringspuljen til friskoler.

Elever der går på Steiner HF kan søge Ungdomskort, som giver rabat på offentlig transport mellem bopæl og uddannelsessted.

 Udstedelse af skolekort fra Fynbus gælder ikke for friskoler.

 Er der yderligere spørgsmål, kontakt venligst kontoret.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04