Efter Steiner HF

ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Da Steiner HF er karakter- og eksamensfri søges ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Afgangselever fra Steiner HF afslutter med et vidnesbyrd, der formelt er sidestillet med andre afsluttede gymnasiale eksaminer.

Eleverne vil, i kraft af den udvidede fagpakke som Steiner HF tilbyder, kunne søge optagelse på både erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig basis HF-fagpakke giver adgang til, og på universitetsuddannelser, der kræver udvidet fagpakke.

For kvote 2 ansøgere er det relevant at kunne dokumentere særlige kvalifikationer. Dette er en integreret del af vidnesbyrdet for Steiner HF. Her dokumenteres bl.a. elevens kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som de musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Regler og praksis ændrer sig hyppigt på dette område. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner og studieretninger, der fastlægger kriterierne for optagelse af studerende via kvote 2.

 

Studievejledere på de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner kan oplyse om de aktuelle krav og de suppleringsmuligheder, der er nødvendige i forhold til de enkelte uddannelsers specifikke fagkrav.

 

Se evt. faktaark: Videre uddannelse efter Steiner HF - hvad kan man?

 

Se evt. også UddannelsesGuiden, hvor der kan læses om de aktuelle adgangskriterier til de videregående uddannelser: 

 

Studievejleder på Rudolf Steiner-Skolen i Odense er Ulrike Müller

 

Se også: https://www.steinerhf-odense.dk/efter-steiner-hf

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04