Økonomi

Skolepenge

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, hvilket betyder, at det er et lovkrav, at der er forældrebetaling. Skolens bestyrelse har det formelle ansvar for skolens økonomi, og det er den, der fastsætter beløbet på skolepengene. 

Se priser her

Vi yder søskendemoderation. Det vil sige fuld skolepengebetaling for det første barn, mindre for det andet barn og ingen skolepengebetaling for efterfølgende børn. Det omfatter søskende i hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til og med Steiner HF. 

Udover den månedlige skolepengebetaling må der påregnes udgifter til evt. instrumentleje, de fleste klasserejser m.m. 

Ved indmeldelse  på Steiner HF opkræves ikke depositum og indmeldelsesgebyr. 

Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. HF både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads.

Skolen har endvidere en rejsepulje, hvor også HF-elever kan søge om økonomisk hjælp til rejser. Se mere her

Hvis du kommer langvejs fra, er vi behjælpelig med at finde dig en både god og billig bolig.

  

Køb/leje af instrument

Læs eventuelt mere om leje eller køb af instrumenter her

 

SU og transport

Steiner HF-elever kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med andre, der går på en godkendt ungdomsuddannelse.

Da Steiner HF er SU-berettiget, betyder det endvidere, at man kan få ungdomskort, der giver rabat på den daglige transport til og fra bopæl til uddannelsessted.

Som elev på Steiner HF, kan man få studiekort.

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04