Optagelse

Elever, der ønsker at tage en Steiner HF, optages på følgende måder:

  • Elever, der går i steinerskolens 10. klasse, optages på Steiner HF på baggrund af en samtale.
  • Elever, der kommer fra en anden grundskole eller efterskole, kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen, sammen med eleven, vurdere, om Steiner-HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at eleven har gået på en steinerskole i grundskoleforløbet.
  • Man kan søge om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk
  • Kontakt evt. skolens kontor for yderligere information om optagelse.

 

Det er en fordel, at elever, der overvejer Steiner HF, søger optagelse på skolen allerede fra 10. klasse, idet dele af undervisningen i 10. klasse tæller med i Steiner HF og derfor meritoverføres, men det er ikke en forudsætning.

 

Steinerskolerne   Friskolerne   Danske Gymnasier   AntiMobbeStrategi   <3

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04