Trivsel og fællesskab

På Rudolf Steiner-Skolen i Odense oplever vi, at mange elever gennemfører deres ungdomsuddannelse. Det brede fagudbud betyder, at den enkelte elev altid vil finde fagområder, som falder eleven naturligt at arbejde med.

Det er af stor betydning for undervisningens kvalitet og sammenhæng, at alle elever er til stede og deltager aktivt, ligesom det er af stor betydning for den enkelte elevs udbytte og trivsel, at være en del af et forpligtende klassefællesskab. Vi følger derfor den enkelte elevs fravær og afholder samtaler, hvis vi oplever, at fraværet hindrer eleven i at udvikle og dygtiggøre sig både fagligt og socialt.

At der ingen eksaminer og karakterer er, gør, at det for nogen kan føles mere frit og i orden at prøve sig selv af og begå fejl i læringsprocesserne. Samtidig opstår der ikke konkurrence eleverne imellem i forhold til at opnå høje karakterer.

Vi oplever desuden, at fællesskabet bliver styrket gennem undervisning og optræden i f.eks. kor, orkester, drama og eurytmi, og at de mange rejser og de fælles projekter på tværs af klasserne også bidrager til en god og sund social sammenhængskraft.

 

skuespil

 

Det er en del af skolens kultur at vægte forældresamarbejdet højt, også i de ældste klasser. Der er løbende mindre eller større projekter, hvor elever og forældre indgår i samarbejde om at løse forskellige opgaver, hvilket også er med til at styrke fællesskabsfølelsen og derigennem have opmærksomheden rettet på den generelle trivsel blandt eleverne.

Da lærerne følger klassen gennem flere år udvikles nære relationer til eleverne, hvilke giver god mulighed for at hjælpe, hvis eleverne mistrives eller møder udfordringer, der får dem til at tvivle på, hvorvidt det er muligt at gennemføre uddannelsen.

Vi tager trivsel og mobning alvorligt. Læs mere om trivsel og miljø, og se vores årlige undervisningsmiljøundersøgelser her

 

 Siden skoleåret 2018/2019 har vi gennemført den obligatoriske årlige trivselsmåling for gymnasiale uddannelser.

De årlige resultater kan ses her: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx

 

Resultater for 2021    

Overblik

Faglig individuel trivsel 

Social trivsel 

Læringsmiljø 

Pres og bekymringer 

Mobning

 

Studie- og ordensregler  for overbygningen.

 

Vores skoles studievejleder er: Ulrike Müller

 

fodbold 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04