Velkommen til Steiner HF 

Her får du en udvidet fagpakke

 

Se også: www.steinerhf-odense.dk

Siden skoleåret 2018/19 har vi tilbudt Steiner HF på Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Det er en ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer og med høj faglighed - også i håndværk, musik og kunst.

Steiner HF byder på mangfoldighed, kultur, naturfag og rejser ud i verden. Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2.

 

Kontakt os på: hf@rss-odense.dk  så vender vi tilbage til dig, så hurtigt som muligt (i ferieperioder kan der gå lidt længere tid, men vi holder løbende øje).

Du kan også ringe til os på 65 95 70 04 (skolens kontor)
eller på 21 49 70 07 (rektor Solbjørn Weismann). 

 

Se 5 små film om at gå på Steiner HF

Se eller gense vores åbent hus fra januar 2021:

Fag

Udover den udvidede fagpakke, vil du på Steiner HF også møde en række andre fag end dem, der indgår i fagpakken. Vi har altså kun én linje og ikke valgfag. Alle Steiner HF-elever har derfor en bred vifte af fag. Se studieplaner.

De boglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag har hos os lige vægt, og vi har fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning - også på tværs af fagene.

Undervisningen er tilrettelagt således, at du både tilegner dig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer du at arbejde selvstændigt og fordybe dig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.

 

Vidnesbyrd i stedet for eksamen

På Steiner HF går du ikke til eksamen. I stedet får du, i tæt samarbejde med dine undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af din indsats. Vi mener, at den enkelte lærers jævnlige dialog, med dig som elev, er vigtig for motivationen og lysten til at lære. Det giver dig et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og for løbende at forbedre dit faglige niveau. 

Ved uddannelsens afslutning får du en omfattende skriftlig evaluering, det afsluttende vidnesbyrd, der også indeholder en grundig vurdering af den selvstændige opgave, Årsopgaven

 

Praktisk

Optagelse

Du behøver ikke at have gået på en steinerskole, for at tage en Steiner HF:

  • Går du i steinerskolens 10. klasse, optages du på Steiner HF på baggrund af en samtale.
  • Kommer du fra en anden grundskole eller efterskole, kan du ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen, sammen med dig, vurdere, om Steiner HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at du har gået på en steinerskole i grundskoleforløbet.
  • Du kan søge om optagelse på Steiner HF via optagelse.dk
  • Du er altid velkommen til at kontakte os, så kan vi hjælpe dig videre.

Det kan være en fordel, at elever, der overvejer Steiner HF, søger optagelse på skolen allerede fra 10. klasse, idet 10. klasse på steinerskolen vil være en god forberedelse til den brede fagvifte i Steiner HF.

 

Økonomi

Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge på niveau med de øvrige klasser på skolen.
Se priser 

Ved indmeldelse på Steiner HF opkræves dog ikke depositum og indmeldelsesgebyr. 

Der kan søges fripladstilskud i 1. og 2. hf både i Fripladskassen for Private gymnasier samt i skolens interne pulje. Tilskuddets størrelse vil blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og søges via skolen. Man må ikke forvente, at der kan opnås fuld friplads.

Som elev på Steiner HF, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser.

Når du går på Steiner HF, der er SU-berettiget, kan du endvidere få Ungdomskort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Skolen har endvidere en rejsefond, hvor HF-elever kan søge om økonomisk hjælp til rejser. Se mere her 

Du kan få studiekort.

Hvis du kommer langvejs fra, er vi behjælpelig med at finde dig en både god og billig bolig. 

 

Ungdomsuddannelse hos os er ikke nyt

Det er ikke nyt for os at have en ungdomsuddannelse. Det har vi haft siden starten af 80'erne, men i forbindelse med gymnasiereformen i 2016 blev det muligt, at skoler, der tager udgangspunkt i steinerpædagogikken, kunne udbyde deres ungdomsuddannelse som en Steiner HF med karakter- og eksamensfrihed fra skoleåret 2018/19. Rudolf Steiner-Skolen i Odense har over 300 elever fordelt på 13 klassetrin fra børnehaveklasse til og med Steiner HF. Steiner HF udgør de sidste to år af vores fire-årige overbygningsdel. Disse fire klassetrin holder til i den samme bygning, og har på den måde også deres eget fællesskab.

 

Kontakt os på: hf@rss-odense.dk så vender vi tilbage til dig, så hurtigt som muligt (i ferieperioder kan der gå lidt længere tid, men vi holder løbende øje).

Du kan også ringe til os på 65 95 70 04 (skolens kontor)
eller på 21 49 70 07 (rektor Solbjørn Weismann).

 

 

 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04
e-mail: kontoret@rss-odense.dk

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04