Evaluering og vidnesbyrd

Eksamensfri med individuel evaluering

Som elev på Steiner HF får man, i et tæt samarbejde med sine undervisere, udførlig individuel vejledning og mundtlige og skriftlige evalueringer af indsats, kundskaber og resultater.

Vi mener, at den løbende dialog med eleverne i højere grad end eksaminer gør læringen til en selvstændig proces, og at den motiverer og understøtter lysten til at sætte sig ind i nyt stof. Eleverne får et godt grundlag at arbejde ud fra i det daglige, mulighed for at udvikle individuelle interesser og potentialer og for løbende at forbedre deres faglige niveau.

 

Vidnesbyrd - løbende evaluering

Underviserne giver feedback til eleverne undervejs i læringsprocessen i forbindelse med opgaveløsning, i undervisningstimerne m.m. I de kunstneriske og håndværksmæssige fag er denne evalueringsform en stor del af læringsprocessen. Den løbende evaluering bruges også i andre fag, hvor feedback undervejs er medvirkende til at øge kvaliteten af resultatet og læringen.

Hver hovedfagsperiode afsluttes med aflevering af en selvstændig bearbejdelse af det gennemgåede stof, et såkaldt hovedfagshæfte.

Som afslutning på en hovedfagsperiode giver vi en skriftlig tilbagemelding på indsats, bestræbelser og resultat. Eleven gøres opmærksom på styrker og svagheder i arbejdsindsats, tilgang til stoffet og anvendt metode. 

I slutningen af 1. Steiner HF giver vi et mundtligt vidnesbyrd, der omfatter udvalgte fag og i høj grad handler om arbejdsindsats og -former. Det sigter på at justere, hvis og hvor det er nødvendigt.

 

evaluering

 

Afsluttende vidnesbyrd

I slutningen af 2. Steiner HF udfærdiger vi et omfattende afgangsvidnesbyrd, som henvender sig til omverdenen. Det afsluttende vidnesbyrd redegør grundigt for de kompetencer, eleven har erhvervet i de enkelte fag, angiver det samlede pensum i alle fag på Steiner HF og indeholder desuden en grundig vurdering af Årsopgaven.

Herudover dokumenteres bl.a. kompetencer indenfor selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til såvel de teoretiske som musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fagområder, de sociale kompetencer og evnen til at udnytte kreativ tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning. I udarbejdelsen af vidnesbyrdet lægges stor vægt på, at eleven får anerkendt sine opnåede kompetencer.

Vidnesbyrdet anvendes, når der søges ind på videregående uddannelser. 

Se mere her: Efter Steiner HF

 

vidnesbyrd 

Krans

Rudolf Steiner-Skolen i Odense - Lindvedvej 64 - 5260 Odense S - tlf: 65 95 70 04 - e-mail: kontoret@rss-odense.dk
CVR-nr. : 30 22 53 17  -  EAN-nr. : 5790 0027 53350

Image
Lindvedvej 64 - 5260 Odense S 65 95 70 04